دسترسی رایگان به فیلم های آموزشی دسته بندی شده برای دانشجویان

جدیدترین فیلم های آموزشی

موردی برای نمایش موجود نیست

جدیدترین مطالب

سیستم عامل چیست ؟
بررسی تاریخچه سیستم عامل ویندوز

os

سیستم عامل چیست ؟
آشنایی با مفهموم و وظایف سیستم عامل

software

نرم افزار چیست ؟
آشنایی با مفهوم نرم افزار و انواع مدل های آن

memory

کامپیوتر چیست ؟
آشنایی کامل با حافظه و انواع آن

hardware

کامپیوتر چیست؟
آشنایی با سخت افزار کامپیوتر

processor

کامپیوتر چیست ؟
آشنایی با انواع کامپیوتر از لحاظ پردازش

a1

کامپیوتر چیست ؟
آشنایی با کامپیوتر و انواع آن

Business-Idea-Evaluation

هدف ما این است که مطالب را به صورت ریشه ای بیاموزیم و آموزش دهیم